Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΓ.Ανδριανός: Διασφαλίστηκε η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Λιμνών

Γ.Ανδριανός: Διασφαλίστηκε η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Λιμνών

Διασφαλίστηκε η λειτουργία του νηπιαγωγείου Λιμνών, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε η αρμόδια υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε ερώτηση που είχε καταθέσει την 27η Αυγούστου ο βουλευτής Ν.Δ.Αργολίδας, Γιάννης Ανδριανός.

 

Όπως επισημαίνει η υφυπουργός, το νηπιαγωγείο δεν συμπεριελήφθη στην αρχική απόφαση, επειδή δεν είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα οι φορείς μέχρι 28 Ιουνίου. Όταν αυτό συνέβη, έστω και εκπρόθεσμα, το σχετικό αίτημα λειτουργίας ενεκρίθη.

Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης:

«Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 74225/Δ1/13-5-2019 εγκύκλιο με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»:
Για την λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 73, του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α ́), σύμφωνα με το οποίο « άρθρο 73 …1.β) Στο τέλος της παρ. 6, του άρθρου 3, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ́) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτού νηπιαγωγείου».

Δεδομένου τούτου, για την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό, εισηγήσεις από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, θα γίνονται δεκτές μέχρι 28 Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι:
α) Σχετική Πράξη του οικείου ΠΥΣΠΕ.
β) Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του παραρτήματος από τον οικείο Δήμο σε ό,τι τον αφορά (λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες συντήρησης).
γ) Αιτιολογημένη Εισήγηση Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (από την οποία εκτός των άλλων, θα προκύπτει ότι η λειτουργία του παραρτήματος δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, π.χ. με πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτή).
δ) Αιτιολογημένη Εισήγηση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».

Ειδικότερα, όσον αφορά στο παράρτημα του νηπιαγωγείου Νέου Ηραίου στο ΤΔ Λιμνών, δεν περιλαμβάνεται στην με αριθ. πρωτ. Φ.10/126958/Δ1/9-8-2019 Υπουργική Απόφαση (3246 Β ́), γιατί ως τις 28 Ιουνίου 2019 δεν είχε υποβληθεί αίτηση από τους αρμόδιους φορείς.
Το σχετικό αίτημα υπεβλήθη με το αριθ. πρωτ. 7394/06-8-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ. πρωτ. 7781/29-8-2019 έγγραφο της ΠΔΕ:
«Η Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου έχει εισηγηθεί θετικά, ως προς την ίδρυση παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Νέου Ηραίου στο Τ.Δ. Λιμνών, με το υπ’ αρ. 7394/6-8-2019 έγγραφό της με το οποίο υπέβαλε στο ΥΠΑΙΘ τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το ανωτέρω έγγραφο έλαβε, από το κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ, αρ. πρ. 125987 με ημερομηνία 7/8/2019. Η ΔΠΕ Αργολίδας έχει εισηγηθεί θετικά με το υπ’ αρ. 3811/31-7-2019 έγγραφό της, το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΠΕ Πελοποννήσου και εν συνεχεία στο ΥΠΑΙΘ, από την ΠΔΕ Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, με την υπ’ αρ. 247/24-7-2019 (θέμα 1ο ) ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αναλαμβάνει το κόστος λειτουργίας του ανωτέρω παραρτήματος. …»

Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε ότι το σχετικό αίτημα έχει ήδη συμπεριληφθεί, μαζί με άλλες εκπρόθεσμες προτάσεις.»

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ