Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠρόταση του ΕΚ για την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας

Πρόταση του ΕΚ για την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού σχετικά με την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας και την ανακούφιση των υπερχρεωμένων εργατικών λαϊκών στρωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα κράτη μέλη, όπως στην Ελλάδα, οι τράπεζες και το Δημόσιο επισπεύδουν πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, που αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις στεγαστικών δανείων, τα αβάσταχτα φορολογικά βάρη και επαγγελματικά δάνεια κατεστραμμένων μικροεπαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητών τέτοιων δανείων, εξαιτίας των σκληρών αντιλαϊκών μέτρων που επιβάλλουν σε βάρος των εργαζομένων οι κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων?

Β. έχοντας υπόψη ότι η στέγαση των εργαζομένων και των οικογενειών τους αποτελεί αναφαίρετο λαϊκό δικαίωμα

1. καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να λάβουν άμεσα νομοθετικά μέτρα για την προστασία της πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας και για την παύση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλου αναγκαστικού μέτρου εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Δημοσίου σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών-εμπόρων (ΕΒΕ), των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων, για οφειλές τους από στεγαστικά επαγγελματικά ή καταναλωτικά δάνεια και φορολογικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητών τέτοιων δανείων, και να προβλέψουν ταυτόχρονα τη διαγραφή των τόκων και του 50% του κεφαλαίου των πιο πάνω δανείων.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ