Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΝαύπλιο: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου (τα θέματα)

Ναύπλιο: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου (τα θέματα)

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας( παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου ) στις 17:00 σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει , για τη λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1o θέμα ΗΔ Περί ψήφισης τεχνικού προγράμματος έτους 2024.
2o θέμα ΗΔ Περί καθορισμού τέλους λαϊκών αγορών και τρόπου είσπραξής του, κατόπιν εισηγητικής απόφασης.

3ο θέμα ΗΔ Περί καθορισμού του πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής που αφορά τo Δημοτικό Ωδείο «Κ.ΝΟΝΗΣ » του Δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν εισηγητικής απόφασης .
4ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ ́ Τριμήνου έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ ΔΟΚΟΙΠΑΝ , κατόπιν εισηγητικής
απόφασης .

5ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν ».

6ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2023 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ « Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ ».

7ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2023 του καταργηθέντος ΝΠΔΔ « Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ».

8ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης λύσης ή μη μισθωτικής σχέσης που αφορά δημ. ακίνητο στη ΔΚ Ιρίων.

9 ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης διοργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης βράβευσης στο πλαίσιο εορτασμού της ημέρας της γυναίκας .

10ο θέμα ΗΔ Περί ονομασίας ανωνύμου οδού στην ΔΚ Ναυπλιέων .
11ο θέμα ΗΔ Περί σύστασης Δημ.Επιτροπής Ισότητας Δ. Ναυπλιέων.
12 ο θέμα ΗΔ Περί ορισμού εκπροσώπου Δήμου με αναπληρωτή στην επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’αρ. 20 Γεν. Κανονισμού Λιμένα.

13ο θέμα ΗΔ Περί επανορισμού εκπροσώπων για Σχολικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος.
14ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης χορήγησης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου – εξόδου και της σχετικής σήμανσης με το οδικό δίκτυο για την ανέγερση κατοικίας σε
περιοχή εκτός σχεδίου στο Βιβάρι Δήμου Ναυπλιέων.

15o θέμα ΗΔ Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής του άρθρου 199 του ν.3463/2006 που αφορά ανενεργά οχήματα.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 65e1c324b82f33e9767be7e8 στις 01/03/24 14:03

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ