Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΕΣΑμεΑ : Επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΕΣΑμεΑ : Επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 1435/25.09.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας (Π.Ε.) 11

«Επιμορφωτικά εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις» του Υποέργου (1) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5071337 και της υπ’ αρ. πρ. 1558/2.10.2023 παράτασης προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων έως την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00, για τα παρακάτω τμήματα:

Α/Α

ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΕΣ

1.

Αργολίδας

Ναύπλιο

Ενδυνάμωση ατόμων με ψυχική αναπηρία

17, 18 Νοεμβρίου 2023

Πρωινές ή/και απογευμα-τινές

5.

Κορινθίας

Κόρινθος

Ενδυνάμωση νέων με αναπηρία και χρόνια πάθηση

20, 21 Οκτωβρίου 2023

6.

Κορινθίας

Κόρινθος

Ισότητα των φύλων

03, 04 Νοεμβρίου 2023

Πρωινές ή/και απογευμα-τινές

7.

Κορινθίας

Κόρινθος

Ενδυνάμωση ατόμων με χρόνια πάθηση

10, 11 Νοεμβρίου 2023

9.

Μεσσηνίας

Καλαμάτα

Ενδυνάμωση ατόμων με χρόνια πάθηση

03, 04 Νοεμβρίου 2023

10.

Μεσσηνίας

Καλαμάτα

Ισότητα των φύλων

10, 11 Νοεμβρίου 2023

11.

Λακωνίας

Σπάρτη

Ενδυνάμωση ατόμων με ψυχική αναπηρία

10, 11 Νοεμβρίου 2023

12.

Λακωνίας

Σπάρτη

Ενδυνάμωση ατόμων με χρόνια πάθηση

17, 18 Νοεμβρίου 2023

www.esaea.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ