Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (τα θέματα)

15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (τα θέματα)

Καλείστε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Διαδικασία ελέγχου :
1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
Θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ

2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου,
οικονομικού έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
3. Έγκριση κήρυξης απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση
Ισόπεδου Κόμβου Μυκηνών». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

4. Έγκριση του αριθμ. 14/14-7-2022 αποσπάσματος πρακτικού της
Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
5. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ, Περιφέρειας Πελοποννήσου, έτους
2022. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος και ο Συντονιστής
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Βασίλειος Χατζής

6. Έγκριση επικαιροποίησης της αριθμ. 1030/12-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΛΟ7Λ1-
Ο0Κ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, «Προσαρμογή εισηγητικής έκθεσης
επικαιροποίησης απογραφής έναρξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου –
Ισολογισμός έναρξης 01ης Ιανουαρίου 2018».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
7. Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
8. Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ». (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

9. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στο πλαίσιο
της διοργάνωσης δράσης «3 η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» από τον Εμπορικό &
Επιχειρηματικό Σύλλογο Ναυπλίου, το Σάββατο 27.08.2022 στην πόλη του
Ναυπλίου από ώρα 20:00 έως 2:00. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
10. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στο
πλαίσιο της διοργάνωσης δράσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» από τον Εμπορικό Σύλλογο
Άργους, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 στην πόλη του Άργους, από ώρα
21:00 έως 2:00.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

11. Έγκριση παράτασης πλαισίου ωραρίου λειτουργίας εμπορικών
καταστημάτων κατά τέσσερις (4) ώρες, στις 30 Ιουλίου 2022 στο Κιάτο
Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

ΘΕΜΑTA MΕΣΣΗΝΙΑΣ

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της
εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Π.Ε.», στη θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ.
Αντικαλάμου, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: τροποποίηση – ανανέωση ΑΕΠΟ λόγω αύξησης της δυναμικότητας
και νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο χοιροτροφικό συγκρότημα
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο.Ε. στη Δ.Ε. Επιδαύρου Δήμου
Επιδαύρου Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ: 190103520. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.): «Τροποποίηση και ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 59193/2473/11-10-
2013 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το
έργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Τολού, στη θέση «Λέσκα»,
της Δ.Κ. Τολού, Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, της
Περιφέρειας Πελοποννήσου». (ΠΕΤ: 2103501421). (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ρίνιζα»,
της Τ.Κ. Διδύμων, Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έκτασης 44.485,36 τ.μ. του φορέα
«ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΚΕ» (ΠΕΤ: 2108607827). (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε.
που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων
Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα
17. Έγκριση α) της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Λειτουργία και
Διαχείριση φαναριών Οδικής Κυκλοφορίας» και β) Τοποθέτηση Φωτεινής
Σηματοδότησης επί της Ε.Ο. 08. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής
18. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις
υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας για το 2 ο εξάμηνο οικονομικού έτος 2022. (εξ
αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Βρυσάκια – Κράνι» και «Λυκογκρεμός»,
συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων της
ΔΕ Βοιών του Δ. Μονεμβασίας της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
20. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 291/03-08-2020 (ΑΔΑ:
Ψ6ΗΦ7Λ1-ΨΣΝ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί
ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών της
ΠΕ Λακωνίας καθώς και της υπ’αριθμ. 114/26-07-2021 απόφασής του (ΑΔΑ:
Ω20Ι7Λ1-ΝΦ4), περί έγκρισης εξουσιοδοτήσεων για τη σύνδεση της Περιφέρειας
στην ειδική εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal» ως προς την Π.Ε. Λακωνίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ

21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο «Τροποποίηση και ανανέωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας «Livelia Α.Β.Ε.Ε.» λόγω της αύξησης της δυναμικότητας,
προσθήκης νέων γραμμών παραγωγής και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Π.Ε.
Αρκαδίας) (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός
22. Λήψη απόφασης Εκτροπής – Διακοπής Κυκλοφορίας στην Επαρχιακή
Οδό «Αρβανιτοκερασιά – Κολλίναι προς Καστόριον και Σπάρτην δια
Βλαχοκερασιάς» (αρ. 21) στο τμήμα «Αγία Βαρβάρα-Αχούρι» για την εκτέλεση
εργασιών κατασκευής δικτύου Ύδρευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός

Έκδοση ψηφισμάτων Περιφερειακού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ