Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠληροφορίες για την αίτηση υποψηφιότητας εσωκομματικών εκλογών της Ν.Δ. για την εκλογική...

Πληροφορίες για την αίτηση υποψηφιότητας εσωκομματικών εκλογών της Ν.Δ. για την εκλογική Περιφέρεια Αργολίδας

Εν όψει των εσωκομματικών εκλογών της 24ης Οκτωβρίου 2021 για την εκλογική Περιφέρεια Αργολίδας,

οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Πρόεδρου και Μελών
της ΔΗΜ. Τ.Ο. Άργους θα παραλαμβάνονται την Παρασκευή 1/10 και ώρες 11:00 έως 13:00 και 15:30 έως 19:00 στα γραφεία της ΝΟΔΕ Αργολίδας ( Άργους 7, Ναύπλιο).

Για την κατάθεση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 4 που είναι συνημμένο στην Βασική Εγκύκλιο για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2021.

Στη δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται, επί ποινή απαραδέκτου: 1.1.
Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου.1.2.

Το ΕΝΤΥΠΟ 5, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου, συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από είκοσι (20) μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι ταμειακώς ενήμερα κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας, που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου.

1.3 Αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία και

1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για τα ανωτέρω πλημμελήματα, καθώς και ότι δεν έχει
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης (ΕΝΤΥΠΟ 22 της Εγκυκλίου).

Για την κατάθεση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 6 της εγκυκλίου.

Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου,
 Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου

 Αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού δέκα ευρώ (10,00 €) για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Νέα Δημοκρατία.
ALPHA BANK
GR 5801 4012 5012 5002 0020 18871

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ