Θέση εργασίας για στελέχωση ιδιωτικού ιατρείου στην πόλη του Άργους

- Advertisement -

Θέση εργασίας για στελέχωση ιδιωτικού ιατρείου στην πόλη του Άργους.

Στις αρμοδιότητες της υπαλλήλου περιλαμβάνονται η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, η διευθέτηση των ραντεβού, η βασική λογιστική οργάνωση του ιατρείου, η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών.

- Advertisement -

Απαραίτητα Προσόντα: Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ,Συνέπεια , Επαγγελματισμός, Ήθος, Συνεργασία, Ικανότητα επικοινωνίας. Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής θα θεωρηθεί σημαντικό, επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 2020iatreio@gmail.com ή να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6948696111.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

 

- Advertisement -

________________