Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΑπογραφή όλων των αρρένων που γεννήθηκαν το 2002 κάνει η στρατολογική...

Απογραφή όλων των αρρένων που γεννήθηκαν το 2002 κάνει η στρατολογική υπηρεσία Πελοποννήσου

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ :

    1.   Υπενθυμίζεται η υποχρέωση όλων των αρρένων, που γεννήθηκαν το έτος 2002 , προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι 01 Απρ. 2020

  2.   Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, σε οποιαδήποτε  Στρατολογική Υπηρεσία είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. 

   3.   Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους ννα προσκομίζουν απαραίτητα  τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) :

α.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

β.   Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

γ.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr  

         

  δ.    Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

ε.    Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

    4.   Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.  

                        Τρίπολη, 11 Φεβ 2020                                                                                      Ο Διευθυντής Ηλίας Τρίπλης Σχης (ΝΟΜ)

                                                                                           

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ