Εταιρεία ειδησεογραφικών ψηφιακών μέσων στην Αργολίδα ζητά άτομα για να στελεχώσουν το διαφημιστικό τμήμα

- Advertisement -

Εταιρεία ειδησεογραφικών ψηφιακών μέσων στην Αργολίδα ζητά

άτομα για να στελεχώσουν το διαφημιστικό τμήμα.

- Advertisement -

Προϋποθέσεις
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Γνώση σε ψηφιακά μέσα
Άριστες ικανότητες επικοινωνίας καί διαπραγμάτευσης.
Επίτευξη στόχων.
Γνώση Η/Υ καί προγραμμάτων.
Γνώση Αγγλικής.
Ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Τηλέφωνο εποικ/νιας για ραντεβού 6977003040

- Advertisement -

________________