Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Άργους Μυκηνών στις 13 Δεκεμβρίου (14 θέματα)

- Advertisement -

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Άργους Μυκηνών στις 13 Δεκεμβρίου (14 θέματα)…

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Οικονομικά Θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας.
3. Επί του από 4-12-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ. και ελεγχόμενης στάθμευσης, λόγω αχρεωστήτως βεβαιωθέντων τελών» – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
4. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: 28193/30-11-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αργολίδας – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Περί οικονομικής ενισχύσεως του “Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ” – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Τεχνικά Θέματα:
7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου Ν. Κίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Λιμνών Δ.Ε. Μυκηνών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου Ν. Κιου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ. του έργου: «Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί εγκρίσεως εισόδου – εξόδου εγκατάστασης του “Α.Σ. ΑΤΡΕΑ” στην Τ.Κ. Σχοινοχωρίου – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί εγκρίσεως και παραλαβής του συνόλου των εργασιών της τοπογραφικής μελέτης της μελέτης «Κτηματογράφηση – Αναθεώρηση – σύνταξη πράξεως εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες «Γεφύρια» και «Θεάτρου» του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δ/Δ Άργους του Δήμου Άργους» – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

Τρέχοντα Θέματα:
13. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: οικ. 4316/4-12-2017 εγγράφου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος με θέμα: «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Αργολίδας για το έτος 2018» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Διαμόρφωση προαύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Κουτσοποδίου (2016 – 2017).
β) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών – 2 ο έργο.
γ) Άμεση αποκατάσταση βλάβης στη δημοτική οδό που συνδέει την Επ. Ο. 24 (Άργος – Κόμβος Στέρνας) με τον οικισμό Μαλανδρενίου. με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

 

 

 

- Advertisement -

________________