Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΠαράταση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Παράταση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. 5312/16.01.2017 (ΦΕΚ 121/24.01.2017 τεύχος Β’) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών» καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α΄), ο Δήμος Άργους-Μυκηνών με την παρούσα:
καλεί τους κατόχους των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, και δεν έχουν ανανεώσει έως σήμερα την επαγγελματική τους άδεια, με τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει στις 3/11/2014, να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014, για την ανανέωση της άδειάς τους.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Υπαίθριου & Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου (Δαναού 3 ).Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Άργους-Μυκηνών (Καποδιστρίου 9-11, ισόγειο).

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου 2017.
Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Οικ. Υπηρ. & Τοπ. Αναπ.
Αθανασόπουλος Γεώργιος

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ