Παραίτηση Κυριακού Στυλιανού και διορισμό προσωρινής διοίκησης στο Φιλοζωικού Συλλόγου Ναυπλίου

- Advertisement -

Το Δ.Σ. του Φιλοζωικού Συλλόγου Ναυπλίου <<ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ>>, συγκαλεί τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19/01/2017 και ώρα 18:30 στην αίθουσα Τριανόν ,

- Advertisement -

με θέμα <την παραίτηση του προέδρου κυρίου Κυριακού Στυλιανού και τον διορισμό προσωρινής διοίκησης του συλλόγου>.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί, η σύγκληση της ως άνω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την ίδια ημεροχρονολογία και ώρα.

Μετά το πέρας της συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της από 20/12/2016 λαχειοφόρου

- Advertisement -