Συνεδριάζει με 10 θέματα το Επιμελητήριο Αργολίδας

- Advertisement -

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητήριου Αργολίδας την ερχόμενη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου.

- Advertisement -

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Ανακοινώσεις-Τρέχοντα θέματα

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπές τρίτων.

ΘΕΜΑ 3ο :Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών-παραλαβών 2017.

ΘΕΜΑ 4ο :Συγκρότηση ομάδων εργασίας 2017 εκτός ωραρίου εργασίας.

ΘΕΜΑ 5ο :Προέγκριση πληρωμής παγίων δαπανών 2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Ανανέωση εκχώρησης αρμοδιότητας προς τη Δ. Επιτροπή – Καθορισμός
Ανωτάτου ποσού δαπανών (Υποδομής και συντήρησης κτιρίου, Προμηθειών, οδοιπορικών).

ΘΕΜΑ 7ο :Ανανέωση σύμβασης συντήρησης των μηχανογραφικών εφαρμογών SGA.

ΘΕΜΑ 8ο:Παράταση σύμβασης καθαριότητας κτηρίου Επιμελητηρίου έως 30/06/17.

ΘΕΜΑ 9ο:Έκδοση Δελτίου Επιμελητηρίου – παράταση υφιστάμενης σύμβασης για άλλες
τρεις εκδόσεις έως 30/06/17.

ΘΕΜΑ 10ο:Ενοικίαση γραφείου Επιμελητηρίου στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

- Advertisement -