Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου (θέματα)

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου (θέματα)

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου) στις 17:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) και ισχύει , για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1o θέμα ΗΔ Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία « Οίκος Ευγηρίας-Πρόνοια Μαρίας Κ. Ράδου ».

2o θέμα ΗΔ Επί εισήγησης για αναμόρφωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων.

3ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου έτους 2024.

4ο θέμα ΗΔ Περί σύστασης επιτροπής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 .

5ο θέμα ΗΔ Επί εισήγησης για μη παραχώρηση θέσης στάσης πλησίον του ξενοδοχείου ‘ΈΛΕΝΑ” επί της οδού Σιδ. Μεραρχίας στη Δ.Κ Ναυπλιέων.

6ο θέμα ΗΔ Επί εισήγησης για μη παραχώρηση θέσης στάσης πλησίον του ξενοδοχείου’LIBERTY” επί της οδού Αιγίου στη Δ.Κ Ναυπλιέων.

7ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για αποκατάσταση πεζοδρομίου επί των οδών Μπαζιώτου και Λαμ. Φωτόπουλου στη ΔΚ Ναυπλιέων.

8ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για αποκατάσταση πεζοδρομίου επί της οδού Αμυμώνης στη ΔΚ Ναυπλιέων.

9ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου – εξόδου και της
σχετικής σήμανσης για το βιοτεχνικό κτίριο, εκτός σχεδίου στη θέση «Μεγάλος
Κάμπος» της Δ.Κ Ιρίων του Δήμου Ναυπλιέων.

1ο θέμα Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου και της σχετικής οδικής σήμανσης για την
εξυπηρέτηση μονάδας κατασκευής μηχανημάτων γενικής χρήσης στην ΔΚ
Λευκακίων Δ. Ναυπλιέων.

11ο θέμα ΗΔ Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου – εξόδου και της
σχετικής σήμανσης, για τη βιοτεχνία κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης, εκτός
οικισμού στη θέση «ΓΟΥΡΝΙΖΑ» της Δ.Κ. Ν.Τίρυνθας του Δήμου Ναυπλιέων.
12ο θέμα ΗΔ Περί επαναδημοπράτησης ή μη του δημοτικού ακινήτου επί της της οδού Ασκληπιού 50 στη ΔΚ Ναυπλιέων

12ο θέμα ΗΔ Περί επαναδημοπράτησης ή μη του δημοτικού ακινήτου επί της της οδού Ασκληπιού 50 στη ΔΚ Ναυπλιέων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ