Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΣυνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους- Μυκηνών (τα θέματα)

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους- Μυκηνών (τα θέματα)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, σε τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί καθορισμού των δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2024 και εφεξής –
εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
2. Περί καθορισμού των τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2024 και εφεξής –
εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.

3. Επί του από 6-6-2024 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή
ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του
δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν. 339/76 ετών 2015-
2019» – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.

4. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο
των Ν.Π.Δ.Δ. α)«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» και β)«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
5. Μίσθωση ακινήτου για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους – Μυκηνών –
εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Αναγνωστόπουλος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ