Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΤελέστηκε η Αποκαθήλωση του Κυρίου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδας στον ιερό...

Τελέστηκε η Αποκαθήλωση του Κυρίου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδας στον ιερό Ναό Αγίου Πέτρου Άργους

Πρωί της Μεγάλης Παρασκευής και στον Ιερό Ναό Αγίου  Πέτρου Άργους τελέστηκε η τελετή  της Αποκαθήλωσης που ανάγεται στον εσπερινό της της ίδιας ημέρας, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της τελεστικής ανάμνησης των Παθών του Ιησού Χριστού έγινε η Αποκαθήλωση του Κυρίου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδας, κ.κ Νεκτάριο .

Η Αποκαθήλωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η σκηνή της καταβίβασης του σώματος του Ιησού, από το Σταυρό που ακολούθησε μετά τη Σταύρωσή του, προκειμένου στη συνέχεια να ενταφιαστεί. Εντός του Επιταφίου τοποθετείται η χρυσοΰφαντη παράσταση του νεκρού Ιησού και εκτίθεται σε προσκύνημα.
Μεγάλη Παρασκευή το πρωϊ, τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και στις 12.00 το μεσημέρι ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, δηλαδή η Ταφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον Αριμαθαίας και το Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του Κυρίου: «Ὀψίας δὲ γενοµένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριµαθαίας, τοὔνοµα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐµαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ· οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶµα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶµα καὶ λαβὼν τὸ σῶµα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ µνηµείῳ ὃ ἐλατόµησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον µέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ µνηµείου ἀπῆλθεν. ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καθήµεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου»
ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ