Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠοιός έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο;

Ποιός έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο;

Έγγραφο με θέμα: Πρωτοβουλία σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου Σχετ: Το από 21/03/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απέστειλε το Υπ. Εσωτερικών μετά από ερώτημα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σπάρτης σχετικά με το περιεχόμενο του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου του δήμου ως προς τα όργανα που έχουν την πρωτοβουλία σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου.

Η απάντηση:
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα αρκετές φορές και το περιεχόμενό του έχει μεταβληθεί, αντίστοιχα, ως προς τα όργανα που έχουν την πρωτοβουλία σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου. Στην πρώτη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 προβλεπόταν ότι ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, καταργήθηκε η πρόβλεψη σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και έκτοτε ο νομοθέτης περιορίζει την πρωτοβουλία σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου, πέραν του προέδρου, στον δήμαρχο ή στην οικονομική ή επιτροπή ποιότητας ζωής – και από 1.1.2024 με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 5056/2023 στη δημοτική επιτροπή- ή στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου.

Σε καμία δε από τις νομοθετικές διατάξεις που έχουν τροποποιήσει το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 δεν προβλέφθηκε μεμονωμένα σε μία παράταξη του δημοτικού συμβουλίου να έχει την πρωτοβουλία σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου.

πηγη myota.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ