Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠεριφερειακή Ενότητα Αργολίδας: Υποβολή αιτήματος για χορήγηση προκαταβολής έως του ποσού των...

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας: Υποβολή αιτήματος για χορήγηση προκαταβολής έως του ποσού των 2.000€ ανά αγροτική εκμετάλλευση

Ένταξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρωτη αρωγή, σύμφωνα με τον Ν. 4797/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ 21945ΕΞ2023β ΦΕΚ 5893 Β’/ 09-10-2023 σύμφωνα με την οποία συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους της πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης, και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως εκ τούτου όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για ενίσχυση από την κρατική αρωγή στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μπορούν έως 31 Οκτωβρίου 2023 να μπουν στην πλατφόρμα arogi.gov.gr για να υποβάλουν το αίτημα για χορήγηση προκαταβολής έως του ποσού των 2.000€ ανά αγροτική εκμετάλλευση.

Επισημαίνουμε ότι:
• σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης
• ή σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο για την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού
δικαιούμενου ποσού επιχορήγησης διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων του νόμου
4797/2021
• ή δεν υποβληθεί φάκελος για την επιχορήγηση του νόμου 4797/2021

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6527c29aec7923460ad74400 στις 12/10/23 12:58
• ή ο λαβών την ενίσχυση της πρώτης αγωγής δεν κριθεί δικαιούχος επιχορήγησης
για την αντιμετώπιση ζημιών του νόμου 4797/2021 από τις αρμόδιες επιτροπές
κρατικής αρωγής τότε το συνολικό ποσό ή μέρος του ποσού ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε (10:00 – 12:00) στα τηλέφωνα:
2752 360 309 και 2752 360 255.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ