Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ"Το μπουλίνγκ στα σχολεία : Ένα ζήτημα που απαιτεί άμεση προσοχή" άρθρο...

“Το μπουλίνγκ στα σχολεία : Ένα ζήτημα που απαιτεί άμεση προσοχή” άρθρο της Βασιλικής Ντουφεξή

Με το άνοιγμα των σχολείων επανέρχεται ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί προσοχή , επαγρύπνησει , και άμεση αντιμετώπιση , το Μπουλίνγκ ή bullying (εκφοβισμός) .

Το μπουλίνγκ είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την κοινωνική δυναμική και την αλληλεπίδραση των μαθητών, και που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών και των εφήβων.

Το μπουλίνγκ μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες μορφές εκφοβισμού και παρενόχλησης, όπως φυσική βία, ψυχολογική πίεση, κοινωνική απομόνωση, κυβερνοεκφοβισμός, κ.ά. Συχνά, τα θύματα βιώνουν προβλήματα αυτοεκτίμησης, ανησυχία και κατάθλιψη.

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών στην Ελλάδα έχει βιώσει κάποια μορφή μπουλίνγκ. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Για την καταπολέμηση του μπουλίνγκ, είναι απαραίτητο να ληφθούν προληπτικά μέτρα, όπως:

  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις μπουλίνγκ.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη: Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ψυχολογική υποστήριξη για τα παιδιά που το χρειάζονται.
  • Ενημέρωση και Συνειδητοποίηση: Οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων για την ενημέρωση των μαθητών για τις επιπτώσεις του μπουλίνγκ.

Το μπουλίνγκ είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων – εκπαιδευτικών, γονέων, και της κοινωνίας γενικότερα – για την εξάλειψή του. Μέσω της εκπαίδευσης και της πρόληψης, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί θα έχει τη δυνατό τότητα να αναπτύσσεται και να μαθαίνει σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η κουλτούρα της αλληλεγγύης και του σεβασμού μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των περιπτώσεων μπουλίνγκ.

Είναι επίσης σημαντικό να ενθαρρυνθεί η αυτο-οργάνωση των μαθητών, προκειμένου να δημιουργηθούν ομάδες υποστήριξης που θα βοηθούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι μαθητές πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναφέρουν τις περιπτώσεις μπουλίνγκ και να υποστηρίζουν τα θύματα.

Είναι απαραίτητο να ενταθούν οι προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των γονέων, οι οποίοι πρέπει να είναι ενήμεροι για τις επιπτώσεις του μπουλίνγκ και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Συνεπώς το μπουλίνγκ στα σχολεία είναι ένα πολυδιάστατο και σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυσή του. Μέσω της συνεργασίας, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε παιδί θα έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί χωρίς το φόβο της παρενόχλησης και του εκφοβισμού. Είναι καθήκον όλων μας να διασφαλίσουμε ότι τα σχολεία είναι ασφαλή και υποστηρικτικά μέρη για όλα τα παιδιά.

Άρθρο της Βασιλικής Ντουφεξή Δημοσιογράφου – Πρόεδρος Πειθαρχικού της Ένωσης ευρωπαίων Δημοσιογράφων , και Υπεύθυνη του τμήματος για την Ανθρώπινη Βία.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ