Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΟλοκλήρωση Διαδικασίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τις Νομαρχιακές Επιτροπές και Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις...

Ολοκλήρωση Διαδικασίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τις Νομαρχιακές Επιτροπές και Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της ΟΝΝΕΔ

Ολοκλήρωση Διαδικασίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τις Νομαρχιακές Επιτροπές και Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της ΟΝΝΕΔ

Λαμβάνοντας υπόψη:

• Την με Α.Π. 46/2022 από 10.11.2022 Εγκύκλιο για την διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ.
• Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, όπως αυτός ψηφίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των Συνέδρων του 13ου Συνεδρίου στις 3 Ιουνίου 2022 και ισχύει μέχρι και σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 23, 24, 27, 28, 29, 35.
• Την υπ’ αριθμόν 43/2022 Απόφαση Εκτελεστικού Γραφείου ΟΝΝΕΔ για αναδιάρθρωση-ίδρυση Νομαρχιακών Επιτροπών της ΟΝΝΕΔ.

Ανακοινώνεται ότι:

Η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων για τις Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.) και τα Συμβούλια Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) της ΟΝΝΕΔ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Εθνικού Μητρώου Μελών members.onned.gr ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή σήμερα στις 20:00.

Υποψηφιότητες για τα ανωτέρω όργανα δεν δύνανται να υποβληθούν μετά το πέρας της ορισθείσας προθεσμίας.

Ακολουθεί ο έλεγχος των υποψηφιοτήτων και των υπογραφόντων μελών από την αρμόδια Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ο οποίος θα διεξαχθεί μέχρι και την Κυριακή 27.11.2022. Με το πέρας του ελέγχου, τη Δευτέρα 28.11.2022 θα πραγματοποιηθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων ανά Ν.Ε. και ΔΗΜ.Τ.Ο.

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Ορφέας Γεωργίου

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής
Γρηγόρης Μπεκατώρος 

Ο Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων
Θεοφάνης Πασχάλης

Ο Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Πατσέας

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ