Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΗμερίδα για τα Ιοειδή στα εσπεριδοειδή στο Ναύπλιο

Ημερίδα για τα Ιοειδή στα εσπεριδοειδή στο Ναύπλιο

Η Εταιρία ΑGROLOGY Παπαοικονόμου AEBEE στα πλαίσια του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η Καινοτομία, ως εργαλείο αντιμετώπισης των ιολογικών ασθενειών, στα εσπεριδοειδή».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στο Ναύπλιο τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 18:30 μ.μ.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα όπως:

– Η κατάσταση της εσπεριδοκαλλιέργειας στην περιοχή της Αργολίδας (προβλήματα και μέλλον)

– Το Έργο ΕΣΠΕΡασπίς και οι στόχοι του, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης δράσης

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ Κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς πόρους

– Παρουσίαση από την Ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ των αποτελεσμάτων επισκοπήσεων για την παρουσία ιοειδών στην Αργολίδα, τα είδη των αφίδων στην Κρήτη, τα μοντέλα παρακολούθησής τους και της αξιολόγησης εμπορικών σκευασμάτων στη θρέψη εσπεριδοειδών

– Σκευάσματα εξειδικευμένης θρέψης εσπεριδοειδών από την AGROLOGY AEBEE Κεντρικός στόχος του έργου ΕΣΠΕΡασπίς είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση ανταγωνιστικότητας της εσπεριδοκαλλιέργειας ως νέα εθνική στρατηγική για την καλλιέργεια και τις γεωργικές πρακτικές.

Στο έργο ΕΣΠΕΡασπίς συμμετέχουν σημαντικά Ερευνητικά/Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης και Εταιρίες:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Συντονιστής Φορέας)

ΙΤΕ-Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εταιρία AGROLOGY Παπαοικονόμου ABEE

Εταιρία AGROSTIS SA

Φυτώρια ΒΙΤΣΙΟΣ

Η πρόσφατη έρευνα για την παρουσία ιοειδών εσπεριδοειδών στην Αργολίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αρωγή της ΔΑΟΚ Π.Ε Αργολίδας (Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου)

Την ενημερωτική αυτή ημερίδα μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε  καλλιεργητής εσπεριδοειδών, φυτωριούχος, συνεταιριστής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος για το θέμα αυτό.

Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

Πρόγραμμα Ημερίδας

18:15 – 18:30 Εγγραφές

18:30 – 18:45 Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί

18:45 – 19:00 «Η εσπεριδοκαλλιέργεια στην Αργολίδα-Προβλήματα

(Τριστέτσα, Υποκείμενα, Ιοειδή)» | Δημήτριος Δήμου,

Πρόεδρος Συλλόγου Γεωπόνων Αργολίδας & Κωνσταντίνα Σπανού, Τμηματάρχης Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΔΑΟΚ Αργολίδας

19:00 – 19:10 «Συνοπτική παρουσίαση του Έργου ΕΣΠΕΡασπίς» | Δρ. Ματθαίος Μαθιουδάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

19:10 – 19:30 «Παρουσία ιοειδών σε εσπεριδοειδή στην Αργολίδα,

Αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας» | Δρ. Ματθαίος Μαθιουδάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

19:30 – 19:50 Coffee Break

19:50 – 20:00 «Εχθροί εσπεριδοειδών, ταυτοποίηση αφίδων-φορέων σε εσπεριδοειδή και μοντέλα παρακολούθησης» | Δρ. Κυριακή Βαρίκου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

20:00 – 20:15 «Επίδραση δυο εμπορικών σκευασμάτων στο θρέψη εσπεριδοειδών» | Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Διευθυντής Ερευνών και Διευθυντής του ΙΕΛΥΑ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

20:15 – 20:30 «Συμμετοχή στο ΕΣΠΕΡασπίς και παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης φυτωριούχων» | Ευστράτιος Βίτσιος, Φυτωριούχος

20:30 – 20:45 Εξειδικευμένη Θρέψη Εσπεριδοειδών AGROLOGY | Success Story Κλημεντίνης | Δρ. Νικόλαος Ρηγάκης

20:45 – 21:30 Ερωτήσεις και Συζήτηση

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ