Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕΚΤΑΚΤΟΑπό «κόσκινο» τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα! - έρχονται πρόστιμα

Από «κόσκινο» τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα! – έρχονται πρόστιμα

Υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή η υπουργική Απόφαση ενεργοποίησης του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων  με βασικό σκοπό την ανάπτυξη και την

οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στην Ελλάδα. Η Υπουργική Απόφαση έχει προωθηθεί ώστε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ξεκινήσει να εφαρμόζεται.

Μεταξύ των στοιχείων των οχημάτων που πρέπει να καταχωρούνται περιλαμβάνονται ο αριθμός πλαισίου, η κατηγορία, η μάρκα, το μοντέλο, ο κυβισμός του κινητήρα, οι εκπομπές CO2, η ημερομηνία λήξης του ξένου ΚΤΕΟ, ο αριθμός της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος, ο αριθμός και η ημερομηνία του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 1ης Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα και οι εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

Επιπροσθέτως, στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων θα καταχωρούνται και τα επιπλέον ψηφιοποιημένα αντίγραφα που αφορούν στην βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του, στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου, στο παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα, στην διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής και στο πιστοποιητικό ταξινόμησής του.

Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανά 3 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρίσεις και σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβούς καταχώρισης θα επιβάλλει πρόστιμα από 500 έως και 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που αποκαλύπτει το Newsauto.gr επισημαίνεται ότι:

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ