Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΔηλώσεις συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Π.Ε. Αργολίδας

Δηλώσεις συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Π.Ε. Αργολίδας

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή του με αριθ.2117/195639/31-7-2019 εγγράφου του Υπ.Α.Α.&Τ. και των άρθρων 14 και 15 της με αριθ.2454/235853/20-9-2019(ΦΕΚ 3673Β/2019) Υ.Α.,

ενημερώνει ότι συνεχίζεται η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Η υποβολή πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.&Τ., www.minagric.gr.

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής είναι η 30η Νοεμβρίου 2021.

Οι κάτοχοι νόμιμων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσοι είναι καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, κατέχουν αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και έχουν νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 273/2018 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 274/2018.

Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα, εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η δήλωση συγκομιδής αφορά την πραγματική ποσότητα που συγκομίσθηκε και τον ακριβή προορισμό της παραγόμενης ποσότητας με παραστατικά-δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, η οποία συμπληρώνεται με ατομική ευθύνη του υπόχρεου αμπελουργού οινοποιήσιμων ποικιλιών και σε περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης των πραγματικών στοιχείων, προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αμπελουργίας,  στα τηλέφωνα 2752360277, 2752360278 καθώς και στα email [email protected] και [email protected]

 Με εντολή Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα

 Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Θεοδώρου Αγγελική

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ