Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων...

Αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Άργους – Μυκηνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 « Αρμοδιότητες Δημάρχου του
Ν.3852/2010 [ ΦΕΚ 87 Α ], « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και του άρθρου 94 παρ. 4
εδ. 27 του ιδίου νόμου,

2. Το υπ’αριθ. 12/22-6-2021 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ,
3. Το υπ’αριθ. πρωτ. 2500/22-6-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας,
4. Το υπ’αριθ. 106954/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου,

5. Τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας, σύμφωνα
με τις προβλέψεις της ΕΜΥ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α.Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την
Πέμπτη 24/06/2021, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν
στην χώρα μας και θα επηρεάσουν και την περιοχή μας, σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Β. Οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας, θα λειτουργήσουν
κανονικά.

Από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αύριο Πέμπτη 24/6, εξαιρούνται οι μαθητές των τμημάτων της ΣΤ
Δημοτικού που δίνουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Μουσικό Σχολείο
Αργολίδας.

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ