Προκήρυξη 920 θέσεων ειδικευμένων γιατρών με 10 θέσεις στα Νοσοκομεία Ναυπλίου και Άργους

- Advertisement -

Προκήρυξη 920  θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., με τις  10  στις υγειονομικές δομές της Αργολίδας, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η προκήρυξη για την πλήρωση των 10 παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας προβλέπει για τις Νοσοκομειακές Μονάδες Άργους και Ναυπλίου:

- Advertisement -

ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3 θέσεις

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ της έδρας ΑΡΓΟΥΣ)

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7 θέσεις

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ)

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2

-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1

-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00

Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/02/2021.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο διαύγεια 

 

- Advertisement -

________________