Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΤέλος σε πλασματικές ταχύτητες Ίντερνετ – Οι υποχρεώσεις των εταιρειών δικτύων

Τέλος σε πλασματικές ταχύτητες Ίντερνετ – Οι υποχρεώσεις των εταιρειών δικτύων

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους καταναλωτές ότι τέθηκαν σε ισχύ από τις 25 Νοεμβρίου 2020 οι διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ) για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Πλέον οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα ενημερώνουν τους συνδρομητές των σταθερών δικτύων για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, και όχι μόνο για τις ονομαστικές και διαφημιζόμενες ταχύτητες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι εταιρείες αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας τουλάχιστον:

α) για τους συνδρομητές σταθερού δικτύου την ελάχιστη, μέγιστη, συνήθως διαθέσιμη, και διαφημιζόμενη ταχύτητα (εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα) των εμπορικών προϊόντων της υπηρεσίας που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου (Uplink) και στη ροή καθόδου (Downlinkκαι β) για τους συνδρομητές κινητών δικτύων τη μέγιστη και διαφημιζόμενη ταχύτητα (εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα) των εμπορικών προϊόντων της υπηρεσίας που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου.

Οι εταιρείες παρέχουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση, μέσω της ιστοσελίδας τους, σε διαθέσιμες διαδικτυακές εφαρμογές μέσω των οποίων οι συνδρομητές μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τις ταχύτητες και άλλες παραμέτρους ποιότητας που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας.

Σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών επισημαίνουμε ότι οι εταιρείες αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις επανορθώσεις ή αποζημιώσεις που δικαιούνται οι συνδρομητές, σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις (δηλαδή αποκλίσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε χειρότερη απόδοση) μεταξύ της μετρούμενης ταχύτητας στο Διαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας, και ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης.

Γενικά, από τις αναφερόμενες ταχύτητες, οι εταιρείες υποχρεούνται στην παροχή επανορθώσεων/ αποζημιώσεων στην περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης από την αναφερόμενη ελάχιστη ταχύτητα για συνδρομητές σταθερών δικτύων, και από την αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα για συνδρομητές κινητών δικτύων. Οι επανορθώσεις ή αποζημίωσης ανεξαρτήτως τύπου δικτύου (σταθερό ή κινητό) είναι, ενδεικτικά:

• έκπτωση στο λογαριασμό,

• δυνατότητα για διακοπή του συμβολαίου χωρίς χρέωση,

• επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου,

• ή συνδυασμός αυτών.

Επίσης, οι πάροχοι δίνουν τη δυνατότητα σε συνδρομητές σταθερών δικτύων να επιλέξουν πακέτο με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα λήψης ή/και αποστολής δεδομένων, πλησιέστερη στην ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά (εφόσον υπάρχει τέτοιο πακέτο), χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν τέλος για την πρόωρη διακοπή/καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόμα και μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σύνδεσης (όπως από VDSL σε ADSL).

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν έχει αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός 30 ημερών από την υποβολή του παραπόνου/καταγγελίας, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, είτε είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, αζημίως.

Στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, όπως αυτές ίσχυαν κατά την τελευταία συναφθείσα μεταξύ αυτών σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΚΕ, είναι ανηρτημένος ο Εθνικός Κανονισμός Ανοιχτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ)

Καλούνται όσοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις συναλλαγές τους με κάποιον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ