Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για Ναύπλιο, Μυκήνες, Επίδαυρο

- Advertisement -

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων γιατην κάλυψη εποχικών ήπαροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας,

- Advertisement -

που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ,αριθμούw τόμων(βλ.ΠΙΝΑΚΑΑ),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα )προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑΒ):

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ

 

- Advertisement -

________________