Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία και Κορίνθια

- Advertisement -

Στην έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του φετινού χρόνου ενέκρινε -μεταξύ άλλων- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου, με τηλεδιάσκεψη.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο δικηγόρων (παρ’ Εφέταις και άνω) με έμμισθη εντολή στην Π.Ε. Αρκαδίας, όπως επίσης και 25 μόνιμων υπαλλήλων που θα καλύψουν θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε διάφορες Π.Ε.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

10 Γεωτεχνικοί (ΠΕ), ως εξής: Αρκαδία 2 γεωπόνοι και 2 κτηνίατροι. Λακωνία 1 γεωπόνος και 1 κτηνίατρος. Μεσσηνία 2 γεωπόνοι και 1 κτηνίατρος.

7 Μηχανικοί (ΠΕ) ως εξής: Αρκαδία 3 πολιτικοί μηχανικοί. Αργολίδα 1 αρχιτέκτονας. Κορινθία 1 πολιτικός μηχανικός. Λακωνία 1 μηχανολόγος μηχανικός. Μεσσηνία 1 πολιτικός μηχανικός

1 Πληροφορικής (ΠΕ) στην Αρκαδία

7 Μηχανικοί (ΤΕ) ως εξής: Αρκαδία 3 πολιτικών δομικών έργων. Λακωνία 1 τοπογράφος μηχανικός και 1 μηχανολόγος μηχανικός. Μεσσηνία 1 πολιτικός μηχανικός και 1 μηχανικός έργων υποδομής.

- Advertisement -

________________