Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΑΡΚΑΔΙΑΠρόγραμμα διαχείρισης συγκρούσεων από το Τσακάλι στα κτηνοτροφικά ζώα

Πρόγραμμα διαχείρισης συγκρούσεων από το Τσακάλι στα κτηνοτροφικά ζώα

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση συγκρούσεων από το Τσακάλι (Canis aureus) στα κτηνοτροφικά ζώα για αποφυγή χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων». 

Η παρουσία του τσακαλιού είναι σχεδόν καθολική σε υψηλές και μέτριες πυκνότητες στην προστατευόμενη περιοχή με αυξανόμενο ρυθμό ζημιών τα τελευταία 6-7 χρόνια στην ορεινή κυρίως ζώνη. Το πρόβλημα των ζημιών στην κτηνοτροφία εκτατικού τύπου επιδεινώνεται από την επέκταση της κατανομής των τσακαλιών στην ορεινή ζώνη, πιθανότατα λόγω αύξησης του πληθυσμού τους, αλλά και της μείωσης των ανθρωπογενών τροφών στα χαμηλότερα υψόμετρα όπου ήταν εντοπισμένα παλαιότερα.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, μέσω του υπ’ αριθμ. 1161/17.10.2019 συνοπτικού διαγωνισμού, ανέθεσε στην εταιρεία «ECOSTUDIES P.C.» το έργο με τίτλο «Διαχείριση συγκρούσεων από το Τσακάλι (Canis aureus) στα κτηνοτροφικά ζώα για αποφυγή χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων». Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας αποτελεί η άμεση επαφή του Aναδόχου με κτηνοτρόφους και η μελέτη της πληθυσμιακής κατανομής του είδους Canis aureus (τσακάλι), μέσω της παρακολούθησης και καταγραφής της παρουσίας του στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης (14 περιοχές Natura 2000), ώστε να προταθούν και να επιλεχθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση του πληθυσμού του για να εξασφαλιστεί ο περιορισμός των συγκρούσεων του με τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται εντός της προστατευόμενης περιοχής. 

Πιο συγκεκριμένα, επιδιωκόμενοι στόχοι της δράσης αποτελούν:

  • Η απόκτηση τεχνογνωσίας για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζημιών σε τοπικό επίπεδο, με την άμεση επαφή με τους κτηνοτρόφους για εφαρμογή σύγχρονων και ανέξοδων μεθόδων για την αντιμετώπιση των ζημιών στην κτηνοτροφία.   
  • Η απόκτηση τεχνογνωσίας για παρακολούθηση του πληθυσμού και της επέκτασης της παρουσίας του τσακαλιού στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ. 
  • Η αποφυγή της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Η παρακολούθηση-καταγραφή των τσακαλιών πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό (αυτόματες φωτογραφικές μηχανές καταγραφής πανίδας, σύστημα φωνητικής ανίχνευσης τσακαλιού, σταθερές κάμερες νυχτερινής λήψης) τον οποίο ο Φορέα Διαχείρισης προμηθεύτηκε μέσω της υπ’ αριθμ. 1186/23.10.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την εταιρεία «GeoSense Ι.Κ.Ε».

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, μεταξύ άλλων, και για την επίτευξη του σκοπού του έργου θα διενεργηθούν εργασίες όπως:

  • Εκτίμηση και αξιολόγηση της παρουσίας του τσακαλιού στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ.
  • Πρόταση μέτρων ρύθμισης του πληθυσμού του τσακαλιού και περιορισμού των ζημιών.

Η έναρξη του έργου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε την 17η Ιανουαρίου 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 16η Ιουλίου 2021.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010.

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ