Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών σε στρατό ξηράς, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία

- Advertisement -

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), κατά την 5η Συνεδρίαση του, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, έκρινε για τον ως ακολούθως


Απόφαση ΚΥΣΕΑ:

- Advertisement -

Τοποθετήσεις Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) αποφάσισε:

Την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων καθώς και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου, ως εξής:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Κούτρα ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού – Διοικητή Δόγματος Εκπαίδευσης.

(2)Τον Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαδόπουλο, ως Διοικητή 1ης Στρατιάς.

(3)Τον Αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα , ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Ευάγγελο Λύκο , ως Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(5)Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Κούκκο , ως Διοικητή Γ΄ ΣΣ / NRDC–GR.

(6) Τον Αντιστράτηγο Σπύρο-Γεράσιμο Ρώσση, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.

(7) Τον Αντιστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη , ως Διοικητή Δ΄ ΣΣ.

(8)Τον Αντιστράτηγο Λεωνίδα Κακαβά , ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

(9) Τον Αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη , ως Επιτελάρχη ΓΕΣ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ , ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

(2)Τον Αντιναύαρχο (Μ) Γεώργιο ΜπαμπλένηΠΝ , ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
(1)Τον Aντιπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη, ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

(2) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα , ως Διοικητή ΔΑΥ.

Τη διατήρηση στη θέση τους,
των παρακάτω:

α. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
(1) Τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ , ως Αρχηγό Στόλου.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.

(2)Τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Κωνσταντίνο Αράπη, ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ

- Advertisement -

________________