Ο Τάκης Πεβερέτος για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων και των γεωργών

Ο Τάκης Πεβερέτος αναφέρεται στα προβλήματα των κτηνοτρόφων και των γεωργών. Μιλάει για τις άσχημες συνθήκες του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου και την εγκατάλειψη του επαγγέλματος. Για τις χαμηλές τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα και τον εξαίρεση των χειροτρόφων… Ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που μιλάει και για την γεωργία και το αύριο του πρωτογενούς τομέα…

- Advertisement -

 

 

- Advertisement -

________________