Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους-Τριπόλεως, λόγω διεξαγωγής του αγώνα "Ανάβαση...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους-Τριπόλεως, λόγω διεξαγωγής του αγώνα “Ανάβαση Αχλαδόκαμπου”

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο 12-13 Οκτωβρίου 2019 στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους-Τριπόλεως, λόγω διεξαγωγής του αγώνα “Ανάβαση Αχλαδόκαμπου” , κατά τις ώρες 08:30-18:30

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία
περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-
1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές
ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
5. Την υπ΄αρίθμ 2501/18/122-πβ΄ από 09/10/2019 απόφαση της Γεν. Περ. Αστ. Διευθ. Πελοποννήσου.
6. Την ανάγκη επιβολής προσωρινών μέτρων στην κυκλοφορία των οχημάτων κατά την διάρκεια τέλεσης αγώνα
«ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ» .
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη –
αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Άργους –Τρίπολης, από την 38,000 χ/θ έως και την 47,600
χ/θ και στις δύο κατευθύνσεις, στην οποία θα διεξαχθεί ο διαλαμβανόμενος αγώνας.
2. Απαγορεύουμε τη στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω οδό, κατά μήκος της διεξαγωγής του αγώνα, κατά το
χρόνο διεξαγωγής αυτού.
– Των ανωτέρω απαγορεύσεων εξαιρούνται τα οχήματα που μετέχουν στον αγώνα, καθώς και τα οχήματα των διοργανωτών
της εκδήλωσης.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει το Σάββατο (12-10-2019) και ώρες 08.30 – 18.30 και την Κυριακή (13-10-2019) και ώρες 08.30-
18.30.
4. Η διακοπή της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα πραγματοποιηθεί από το Τ. Τ. Τρίπολης, σε συνεργασία με τους
διοργανωτές του αγώνα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Τοποθέτηση από την διοργανώτρια επιτροπή του αγώνα, της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, για τη διακοπή της
κυκλοφορίας (προειδοποιητική – ρυθμιστική σήμανση κ.λ.π.).
β. Διάθεση από την παραπάνω επιτροπή, του απαιτούμενου προσωπικού για την ενημέρωση των οδηγών.
5. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ – 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ