Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΤα θέματα που συζητήθηκαν που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου...

Τα θέματα που συζητήθηκαν που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 26-6-19

Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και την έκδοση Δελτίου Τύπου Των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 11η/2019 τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ. στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου, σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600003 . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 308)

2. Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Αργολίδας” με κωδικό 2017ΕΠ52600004, ένταξη νέων υποέργων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 309)

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη αδειοδότησης Υδροληψίας πηγών Παλαιού Λουτρού και περιβαλλοντικής αδειοδότησης Έργου Βελτίωσης Υδραγωγείου Συνδέσμου» ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ», Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Δ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 310)

4. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π .Ε . Αρκαδίας . -1- ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 311)

5. Έγκριση 16ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600001 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π .Ε . ΑΡΚΑΔΙΑΣ» . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 312)

6. Εισήγηση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2013ΕΠ02600001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε . ΑΡΚΑΔΙΑΣ . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 313)

7. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΗΑντ ιπεριφερειάρχης κ . Κων/να Νικολάκου ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 314)

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου για το έργο με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη μυκηναϊκών τάφων στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου» . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 315)

9. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 12 .674 .200 ,07€ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κων/να Νικολάκου ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 316)

10.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου και του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου «Το έργον του Αποστόλου Παύλου» (της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου), για την πράξη: Αλλαγή χρήσης υπάρχοντος ισόγειου κτίσματος σε Μ.Φ.Η, ισόγεια προσθήκη κατ’ επέκταση, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων» του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίνθου «Το έργον του Αποστόλου Παύλου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – 27 θετικές ψήφοι για συζήτηση και για λήψη απόφασης – (αριθμ. απόφασης 328)

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 1. Επικύρωση πρακτικών της 6ης, 7ης, 8ης και 9ης /2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Στρατηγάκος ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 317) 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου Extra – Sme’s του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG Europe. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία- (αριθμ. απόφασης 320) 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Παναρκαδικής Συνομοσπονδίας Αμερικής, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Μελέτη της καθ’ ύψος επέκτασης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 321) 4. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ έτους 2019 της ΠΕ Κορινθίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται διότι εκ παραδρομής εισήχθη- (αριθμ. απόφασης 322) 5. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2019. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα- (αριθμ. απόφασης 323) 6. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2019 της Π.Ε. Λακωνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα- (αριθμ. απόφασης 324)

7. Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ-ΣΑΕΠ026, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2013ΕΠ02600003. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα- (αριθμ. απόφασης 325) 8. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2019 της Π.Ε. Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται διότι εκ παραδρομής εισήχθη- (αριθμ. απόφασης 326) 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή έργων προστασίας στη παραλία Αγίας Σωτήρας Σχοινου Δήμου -3- Λουτρακίου Περαχωρας Αγίων Θεοδώρων Π.Ε Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 318)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Μονάδα Καλλιέργειας & Επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης της εταιρείας MARCS MEDIFARMS IKE που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΛΜΠΕΡΙ» της Δ.Κ Εξαμιλιων, Δήμου Κορινθίων, Π.Ε Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 327) 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασιάς για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας ΤΚ Μονεμβασιάς Δήμου Μονεμβασιάς». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 329) 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας για την πράξη με τίτλο: «Βιολογικός καθαρισμός ΤΚ Χριστιανούπολης της ΔΕ Φιλιατρών» της ΠΕ Μεσσηνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 331) 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας για το έργο «Μελέτες κτιριολογικών παρεμβάσεων στη Νοσοκομειακή Μονάδα Σπάρτης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Αποσύρεται διότι εκ παραδρομής εισήχθη – (αριθμ. απόφασης 330)

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Αναβάθμιση – συντήρηση σχολικών υποδομών στο Δήμο Σικυωνίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 332) 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου ΤΚ Αγριλιάς προς εκκλησία Αγ. Νικόλαος Δήμου Τριφυλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 334) -4- 16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραπουγκίου». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 335) 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σικυωνίων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της έργου «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης της Αγοράς Αρχαίας Σικυώνας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 333)

18. Έγκριση τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ της από 21-11-2017 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ Φάση) και διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 336) 19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης, και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών (ακινήτων) για την διαπλάτυνση της οδού “Επέκταση Καραϊσκάκη” (δρόμος προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 337)

20. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας, για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση των χειρογράφων και καταλογογράφηση των εντύπων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 319) 21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τριφυλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση δημοτικού δρόμου ΠΛΑΤΗ – ΜΑΛΗ Δήμου Τριφυλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 338) -5- 22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Οιχαλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ – ΠΟΛΙΧΝΗ Δήμου Οιχαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 339)

23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου «Αναπαλαίωση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Άνω Δωρίου Μεσσηνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 340) 24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Οιχαλίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Καλλιρόη – Βασιλικό Δήμου Οιχαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 341) 25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας, για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων στην ΤΚ Στάσιμου Δήμου Οιχαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 342)

26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Οιχαλίας, για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση εργασιών Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Σκάλας Δήμου Οιχαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 343) 27. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίων Πάντων Μεταμορφώσεως Δήμου Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 344) 28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπερχογείας». -6- ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 345)

29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ελαφονήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ελαφονήσου». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 346) 30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριπόλεως, για το έργο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης, ΠΕ Αρκαδίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 347) 31. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το έργο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Μελιγούς Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 348) 32. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για το έργο «Προμήθεια υλικών για την ύδρευση του οικισμού Κουρούβελι ΤΚ Βαλτεσινίκου Δήμου Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 349) 33. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για το έργο «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου αντλητικού συγκροτήματος και σωλήνες πολυαιθυλενίου για την ύδρευση του οικισμού Λυκοχώρι της ΤΚ Βυδιακίου Δήμου Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 350)

34. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΘΕΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ. Παρουσίαση του παλαιού αλλά και σύγχρονου φυσικού περιβάλλοντος στον εκθεσιακό χώρο Ισιώματος Καρυών». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 351) -7- 35. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Περίφραξη και διαμόρφωση χώρου θεάτρου ΤΚ Γέφυρας Δήμου Μεγαλόπολης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 352) 36. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων οδικού δικτύου ΤΚ Καμάρας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 353) 37. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Τοίχος αντιστήριξης για την προστασία από κατολισθήσεις πρανών στην ΤΚ Βάγγου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 354) 38. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας του δρόμου από διασταύρωση Επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης – Εκκλησούλας προς Άγιο Ιωάννη». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 355) 39. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του έργου «Αντιστήριξη δρόμου, διαμόρφωση χώρου και αντιπλημμυρική προστασία στη θέση Άη – Γιάννης στο ΔΔ Μαλλωτά». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 356) 40. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη, και επανάχρηση του Ναού της Παναγίας στον Πραστό, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ΠΕ Αρκαδίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 357)

41. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ιερών Ναών Αργολίδας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 358) -8- 42. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιερού Ναού Θεομάνας Ν. Κίου για το έργο συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Θεομάνας Ν. Κίου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Σιδέρης. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 359) 43. Καθορισμός ύψους ετήσιου τέλους Πλανόδιων Επαγγελματιών Πωλητών για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου στη Περιφέρεια Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 360)

44. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Ορους για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΕΡΑΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 361) 45. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου . ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία – (αριθμ. απόφασης 362) 46. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 265/23-4-2019 προηγούμενης απόφασης, σχετικά με τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση του ΚΕΚ Νομού Κορινθίας Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Εγκρίνεται Ομόφωνα – (αριθμ. απόφασης 363) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ