Η Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 4Χ4 Ναυπλίου εντάχθηκε στις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

- Advertisement -

Η Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 4Χ4 Ναυπλίου εντάχθηκε στις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής
Προστασίας.

- Advertisement -

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ενταξη της αιτούσας οργάνωσης στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εντάσσουμε την εθελοντική οργάνωση με επωνυμία «Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 4Χ4 Ναυπλίου 07/2019 και με εμβέλεια δράσης Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

- Advertisement -

________________