Δημοτικό Συμβούλιο με 7 θέματα στο Ναύπλιο την Παρασκευή

- Advertisement -

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, στις 5μμ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο :Περί έγκρισης της αρ. 82/ 2018 απόφασης του ΔΣ του νπδδ ΔΟΚΟΙΠΑΝ περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και πίνακα στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων .

ΘΕΜΑ 2ο :Περί έγκρισης της αρ. 177/ 2018 απόφασης του ΔΣ του νπδδ Δημ.Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 .

ΘΕΜΑ 3ο :Περί έγκρισης της αρ. 178/ 2018 απόφασης του ΔΣ του νπδδ Δημ.Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου περί ψήφισης πίνακα στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων οικ.έτους 2019.

ΘΕΜΑ 4ο:Περί έγκρισης τροποποίησης-συμπλήρωσης της αρ. 525/2018 απόφασης που αφορά τη μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού .

ΘΕΜΑ 5ο: Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 6ο : Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα: Περί ψήφισης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ναυπλιέων .

 

- Advertisement -