Ο δήμος Πόρου ανάμεσα στους Ευρωπαϊκούς Δήμους που επιλέχθηκαν για κοινόχρηστο δίκτυο wifi

- Advertisement -

O Δήμος Πόρου είναι ανάμεσα στους 2.800 Ευρωπαϊκούς Δήμους που επιλέχθηκαν για την επιδότηση δημιουργίας κοινόχρηστου δικτύου wifi ύψους €15.000, στο πλαίσιο του προγράμματος wifi4eu, όπως ανακοίνωσε στις 8.12.2018 η αρμόδια Επίτροπος της Ε.Ε.

Η επιλογή των Δήμων βασίστηκε στην πληρότητα των φακέλων και στην ταχύτητα υποβολής του αιτήματος την 7η Νοεμβρίου 2018. Από τους 117 Ελληνικούς Δήμους, ο Πόρος ήταν ο τρίτος ταχύτερος στην υποβολή της αίτησης σύμφωνα με την λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

- Advertisement -

Το δίκτυο πρέπει να κατασκευαστεί εντός 1,5 έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να καλύπτει κάποιο δημόσιο σημείο ενδιαφέροντος, όπως πλατείες, λιμάνια κ.α.

- Advertisement -