Ζητείται ελεγκτής στο ΙΚΤΕΟ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ στο Άργος

- Advertisement -

Η εταιρεία ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. στο Άργος (3ο χιλ. Άργους-Ν.Κίου) ζητά ελεγκτή ΚΤΕΟ για άμεση απασχόληση, με τα κάτωθι τυπικά προσόντα:

Να είναι απόφοιτος :
i) Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας μηχανολό−γου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου − ηλεκτρολόγου, ηλε−κτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού −μηχανολόγου, χημικού,μέλος TEE ή

- Advertisement -

ii) Πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός κατεύθυνσης : μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού οχημάτων ή

iii) Απόφοιτος Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ειδι−κότητας μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου του τομέα οχημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής ή

iv) Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ−τηρίου (ΤΕΕ) Β΄ κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής ει−δικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου του μηχανολογικού τομέα ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτου του ηλεκτρολογικού τομέα

Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
Κάτοχος άδειας οδήγησης Α και Β κατηγορίας (Γ κατηγορίας προαιρετικό)
Γνώστης τεχνολογίας αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] και με fax στον αριθμό 2751.100.308

- Advertisement -