Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΝΑΥΠΛΙΟ: Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας στην Δ.Ε.Υ.Α

ΝΑΥΠΛΙΟ: Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας στην Δ.Ε.Υ.Α

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 209/2018 Απόφαση του Δ.Σ.,

προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας ειδικότητας Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού με ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών ή 1 έτους και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, ή Πτυχιούχου Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών ή 2 ετών και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Ν.3850/2010, υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας ορίσθηκε στις εκατόν τριάντα πέντε (135) ώρες για ένα έτος.
2. Η αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης προϋπολογίσθηκε στα είκοσι (20) ευρώ χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α., δηλαδή η ετήσια αποζημίωσή του προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.700,00 ευρώ.
3. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.
4. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι οι αναφερόμενες στη σχετική νομοθεσία (Ν. 3850/10, Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96).
5. Η επιλογή θα γίνει με βάση την χαμηλότερη προσφορά, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στην εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.λ.π.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους με Βιογραφικό Σημείωμα (και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κ.λ.π.) και Οικονομική Προσφορά, έως και την 20 Νοεμβρίου του 2018, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο), υπόψη του Διευθυντή κου Χρήστου Μαστορίκου.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν στα τηλέφωνα 27520-28976.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ