Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠρόσκληση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Πρόσκληση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2018-2019 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι, σε συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών από την αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης, λόγω του κατεπείγοντος, έναρξη σχολ.έτους στις 11/09/2018.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ