Το Ευρωκοινοβούλιο έδειξε την έξοδο προς την Ουγγαρία

- Advertisement -

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ, κατά της Ουγγαρίας, «τιμωρώντας» την για την επίμονη παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων της ΕΕ.

- Advertisement -

 

Με ψήφους 448 υπέρ, 197 κατά και 48 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε για πρώτη φορά στην ιστορία του την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων κατά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε ότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από την Ουγγαρία και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να κινήσουν τη διαδικασία που προβλέπει το Άρθ. 7, παράγραφος 1 της Συνθήκης της ΕΕ για την αντιμετώπιση απειλής κατά των ιδρυτικών αξιών της ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν τον σεβασμό στη δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι η πρώτη φορά που το ΕΚ προτείνει την ενεργοποίηση του άρθ. 7 λόγω σοβαρής απειλής κατά του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κράτος μέλος.

H πρόταση θα κατατεθεί στις κυβερνήσεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ.

 

- Advertisement -

________________