ΝΑΥΠΛΙΟ: Ζητείται υπάλληλος για εργασία πλήρους απασχόλησης σε λογιστικό γραφείο

- Advertisement -

Ζητείται από το γραφείο μας, Β. λογιστή για εργασία πλήρους απασχόλησης,

με γνώσεις απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων καθώς και γνώσεις εργατικών.

- Advertisement -

Απαραίτητη η τουλάχιστον 3μηνη κάρτα ανεργίας.

Βιογραφικά στο e-mail : [email protected]

Ελένη Τριάντου & Συν.εε

- Advertisement -

________________