Με 18 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου

- Advertisement -

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 7μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητήσει πάνω στα 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- Advertisement -

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λυγουριού
 2. Αποδοχή επιχορήγησης 26.270,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων [Γ΄ κατανομή 2018]
 3. Ανάκληση της 79/18 απόφασης ΔΣ. Μεταφορά πίστωσης με τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 4. Ορισμός διαχειριστή του καταθετικού λογαριασμού που τηρούσε το ΝΠΔΔ “ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ” στην Τράπεζα Πειραιώς. Εντολή μεταφοράς υπολοίπου στον λογαριασμό του Δήμου Επιδαύρου και κατάργησή του.
 5. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018
 6. Ορισμός μέλους στην επιτροπή παραλαβής έργου “ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ”
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
 8. Έγκριση της 14/2018 οικονομοτεχνικής μελέτης με τίτλο “Προμήθεια πληροφοριακού και τουριστικού υλικού”
 9. Έγκριση της 17/2018 οικονομοτεχνικής μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Δήμαινας” Ελληνική 2
 10. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο CLLD/LEADER 2014-2020 στη Δράση “Προμήθεια πληροφοριακού και τουριστικού υλικού” .
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2018
 12. Εργασίες συντήρησης στο κτίριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λυγουριού
 13. Αντικατάσταση Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2014 του Δήμου Επιδαύρου
 14. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, του Δήμου Επιδαύρου και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης”.
 15. Έκδοση νέας παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών στον κ. Δρούγκα Παντελή του Παναγιώτη
 16. Εκμίσθωση ακινήτου με δημοπρασία για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Κολλιάκι της Τ.Κ. Τραχειάς ΔΕ Επιδαύρου
 17. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Ανάκληση της 14/2018 απόφασης ΔΣ
 18. Εξέταση αιτήσεων για εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Λυγουριού.

 

- Advertisement -

________________