Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Άργους Μυκηνών για αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της ΑΡΓΩ

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)

στις
3 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα
συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

- Advertisement -

Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική – Αναπτυξιακή
Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ.
Κ. Μπέγκος.

Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται στο ότι, εν όψει της
διανυόμενης θερινής περιόδου και της φύσεως των εργασιών της πιο πάνω Ανώνυμης
Εταιρείας, κρίνεται άκρως κατεπείγουσα και αναγκαία η συζήτηση του παραπάνω
θέματος για την εύρυθμη λειτουργία της.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

- Advertisement -