Ευνοϊκοί όροι για την εξαγορά έως και 10 πλασματικών ετών από 190.00 αγρότες

Διαμαρτυρία αγροτοκτηνοτρόφων
- Advertisement -

Κλείδωσε” η εξαγορά των φθηνότερων πλασματικών ετών ασφάλιστης για περίπου 190.000 αγρότες. Το κόστος για κάθε μήνα εξαγοράς πέφτει πλέον στα 82,05 ευρώ.

- Advertisement -

 

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, η εξόφληση μπορεί να γίνει :

– με εφάπαξ καταβολή των εισφορών, εντός 3μήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης. Η εφάπαξ πληρωμή παρέχει έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης

– σε έως και 120 δόσεις για 10 χρόνια, δηλαδή σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Για παράδειγμα αν ο αγρότης αναγνωρίσει 1 έτος δικαιούται 12 δόσεις, αν αναγνωρίσει 3 έτη δικαιούται 36 δόσεις. Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται όπως και οι τρέχουσες εισφορές, δηλαδή με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με τόκο καθυστέρησης.

Η απόφαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την διάταξη του νόμου 4488 του περασμένου Σεπτεμβρίου καθορίζοντας την διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων ποσών.

Για την αναγνώριση ο ασφαλισμένος αγρότης υποβάλλει σχετική αίτηση πριν από τη συνταξιοδότησή του.Δικαιούχοι είναι οι αγρότες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι οφείλουν χρόνο ασφάλισης στον πρώην κλάδο πρόσθετης ασφάλισης. Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι περί τους 190.000 αγρότες. Το όφελος από το φτηνότερο κόστος εξαγοράς υπολογίζεται πως μπορεί να ξεπεράσει και τα 3.500 ευρώ στη 10ετία. Μέσω της εξαγοράς, οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να θεμελιώσουν νωρίτερα δικαίωμα, «κερδίζοντας» σε ακραίες περιπτώσεις έως και μια 10ετία ασφάλισης. Το παράθυρο της εξαγοράς ανοίγει και για τους εγγεγραμμένους μόνο στα μητρώα ασφαλισμένων του πρώην κλάδου πρόσθετης ασφάλισης.

Να σημειωθεί ότι, ο κλάδος πρόσθετης ασφάλισης ήταν σε λειτουργία μια 10ετία, από το 1988 έως 1997. Με πρόσφατη διάταξη ορίστηκε ως νέο κόστος το 20% επί του 70% του κατώτατου βασικού μισθού. Αυτό σημαίνει πως για κάθε έτος εξαγοράς ο αγρότης πληρώνει πλέον 984,48 ευρώ, ήτοι 82,05 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με το παλιό σύστημα το κόστος εξαγοράς ήταν εξαρτώμενο από τις αγροτικές και κρατικές εισφορές της 1η ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα.

Σε περίπτωση που ο αγρότης θεμελιώσει δικαίωμα πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αν το άθροισμα ξεπερνά το πλαφόν των 4.000 ευρώ, η σύνταξη χορηγείται όταν οι οφειλές πέσουν στις 4.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, τα χαμηλότερα ασφάλιστρα, οδηγούν σε κέρδος από 200 ευρώ για ένα πλασματικό έτος μέχρι και 3.776 ευρώ για ολόκληρη την 10ετία. Με τα έτη αυτά οι αγρότες μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 67, δηλαδή στα 62, μόνο όμως αν συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης.

- Advertisement -