Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΞεκινούν οι άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Ξεκινούν οι άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Υποβολή αιτήσεων απόκτησης αδειών νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2018.

Για το έτος 2018 θα χορηγηθούν άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλλουν αίτηση ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44) από την 27η Φεβρουαρίου 2018 έως την 27η Μαρτίου 2018.
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Τα αγροτεμάχια μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα, τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο κείμενο της υπ΄αρίθμ. 609/16822/2017 (ΦΕΚ Β 600/24-02-2017) Υπουργικής Απόφασης και στις Οδηγίες ψηφιακής αίτησης που έχει αναρτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα του.

Ο Γεωπόνος                      Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης και α/α
Ράπτης Γεώργιος                      Θεοδώρου Αγγελική

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ