Ημερίδα με θέμα “Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, ευκαιρία αλλαγής παραγωγικού προτύπου” στο Άργος

- Advertisement -

Ημερίδα με θέμα “Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, ευκαιρία αλλαγής παραγωγικού προτύπου” στο Άργος…

- Advertisement -

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΡΕΑ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σας πρσκαλούν σε Ημερίδα με θέμα “Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, ευκαιρία αλλαγής παραγωγικού προτύπου” στο Άργος

την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα18.00, Αίθουσα Επιμελητηρίου Αργολίδας (Κορίνθου 23, Άργος)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17:45 Προσέλευση

18:00 Χαιρετισμοί

18:30 «Ο Πρωτογενής Τομέας στο επίκεντρο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Χώρας»

Καθ. Χαράλαμπος Κασίμης
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

19:15 «Επενδυτικές Δυνατότητες στο Πρωτογενή Τομέα μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»
Νικόλαος Μανέτας
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ

19:45 «Οι Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις στο νέο ΠΑΑ 2014-2020»
Πυριοβολή Παναγιώτα
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ

20:15 «Ενθάρρυνση της Συνεργατικότητας στο νέο ΠΑΑ 2014-2020»
Αναστασία Μακρή
Στέλεχος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

20:45 Ερωτήσεις, Συζήτηση

 

 

 

 

- Advertisement -

________________