Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΤο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου καλεί τους υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

Το 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου καλεί τους υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

Το 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου καλεί  από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου ώρα 14:00 τους υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78Α΄/2017):

1) Είναι κάτοχοι: α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων.

2) Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Η ειδικότητα  που θα λειτουργήσει στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου κατά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας τη σχολική περίοδο 2017-18 είναι:
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Το Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξης Μαθητείας θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες  και θα περιλαμβάνει :
Α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας , διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως  για 9 μήνες.
Β) Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας,  διάρκειας  επτά ωρών (7) εβδομαδιαίως  για 9 μήνες.
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπου για τους κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 22,83€, ήτοι 17,12€ και για τους άνω των 25 ετών 26,18€ ήτοι 19,64€.
Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Α) Φωτοαντίγραφα των:
1) απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και
2) πτυχίου ΕΠΑΛ
3) ταυτότητας
4) αποδεικτικού ΑΜΚΑ και ΑΜΑ
5) αποδεικτικού ΑΦΜ
Β) Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Για πληροφορίες μπορείτε:
Α) να επικοινωνήσετε με το 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου στo τηλέφωνo: 2752021881
Β) να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας:
http:// 1epal–nafpl.arg.sch.gr

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ