Συμμετοχή ΕΚΑΒ Ναυπλίου σε πρόγραμμα προνοσοκομειακής περίθαλψης

- Advertisement -

Πραγματοποιήθηκε στο ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από 27-28 Μαΐου το καλύτερο πρόγραμμα περίθαλψης, το λεγόμενο  PHTLS.

- Advertisement -

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι ένα προνοσοκομειακό πρόγραμμα και τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Pre Hospital Trauma Life Support και διεξάγεται σε 76 χώρες.

Στο συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα συμμετείχε με επιτυχία και ο Βασίλης Οψιμούλης, ως εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ Ναυπλίου.

- Advertisement -

________________