Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη διαχείριση των απορριμάτων από τον Δήμο...

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη διαχείριση των απορριμάτων από τον Δήμο Πύλου Νέστορος

Όπως ήδη είναι γνωστό, με ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάλογη δημοσιότητα, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προχώρησε σε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου προσωρινής διαχείρισης με μηχανική/χειρονακτική διαλογή και κομποστοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων του.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με την κατακύρωση της υπηρεσίας διαχείρισης των απορριμμάτων, στην εταιρεία με τη διακριτική επωνυμία ‘Μεσόγειος Α.Ε.’ και ευδοκίμησε με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου προσυμβατικού ελέγχου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου της σχετικής σύμβασης, που πρόκειται σύντομα να υπογραφεί, για να αρχίσει η εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο.

Μετά από εντατικές και μακροχρόνιες προσπάθειες, ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος και το Δημοτικό Συμβούλιο δίνουν λύση σε ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα, που απασχολεί την τοπική κοινωνία.

Το έργο θα οδηγήσει σε προσωρινή μεν, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου, πλήρως συμβατή και συνεργαστική με τον υπό αναθεώρηση περιφερειακό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος εθνικού σχεδιασμού.

Επιπλέον, και με τις δράσεις που προβλέπει το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου μας, τίθενται οι βάσεις για την ανακύκλωση και αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, η οποία στο μέλλον θα επεκταθεί με διαχείριση, που θα ξεκινάει από τους πολίτες.

Υπενθυμίζουμε, ότι το εν λόγω έργο, που καθιστά πρωτοπόρο το Δήμο Πύλου-Νέστορος με βάση τα νέα δεδομένα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία για τη μηχανική/χειρονακτική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών και των οργανικών υλικών, που περιέχονται στα απορρίμματα αστικού τύπου.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα αξιοποιούνται άμεσα περαιτέρω, ενώ το οργανικό/βιοαποδομήσιμο κλάσμα θα κομποστοποιείται σε ειδική ανοικτή πλατεία πριν την αξιοποίησή του, ανάλογα και με την ποιότητά του. Τυχόν υπολείμματα της διεργασίας θα διατίθενται σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους τελικής διάθεσης.

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν στη θέση ‘Άγ. Νικόλαος’, εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, σε έκταση περίπου 45 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή περικλείει και το ΧΑΔΑ Πύλου, επιφάνειας 7.5 στρεμμάτων, που αποκαθίσταται από την Περιφέρεια. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι υπάρχει δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας και ποσοτήτων από τα δεματοποημένα σύμμεικτα απορρίμματα, που βρίσκονται στο χώρο από την προηγούμενη διαχείριση.

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ