Σύστημα καταγραφής της παρουσίας υπαλλήλων στο Δημαρχείο Καλαμάτας

- Advertisement -

Σύστημα καταγραφής της παρουσίας υπαλλήλων εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας και θα λειτουργήσει στις προσεχείς ημέρες. Η παρουσία των υπαλλήλων θα καταγράφεται με κάρτα RFID, που θα φέρει τα στοιχεία του υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα, αριθμός μητρώου και e-mail) και τη φωτογραφία του.

- Advertisement -

Η κάρτα αυτή θα αποτελέσει και την υπηρεσιακή ταυτότητα του υπαλλήλου.

 

 

 

- Advertisement -
 

________________